fbpx

Handelsbetingelser

1. Indledning

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende ”Vilkårene”) finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Dalby Diamonds A/S, c/o Christensen Kjærulff, Østbanegade 123, 2100 København Ø. CVR-nr. 35037276 (i det følgende DALBY DIAMONDS”) og køber (i det følgende ”Kunden”). Det påhviler Kunden at bevise det, hvis Kunden vil gøre gældende, at der er indgået aftale, som divergerer fra Vilkårene.

1.2. Vilkårene regulerer de køb, Kunden foretager hos DALBY DIAMONDS, når Kunden handler uden for sit erhverv (forbrugerkøb). Opmærksomheden henledes på, at der gælder andre forretningsbetingelser, når en kunde handler i eller for sin bedrift med DALBY DIAMONDS (handelskøb).

1.3. DALBY DIAMONDS forhandler et mindre fast sortiment af diamantsmykker af høj kvalitet. Derudover kan DALBY DIAMONDS tilbyde eksklusive, specialfremstillede diamantsmykker efter ordre. Sådanne smykker fremstilles efter Kundens særlige ønsker og behov, og er bl.a. ikke omfattet af Kundens generelle fortrydelsesret, jf. § 3.2 og § 4.

1.4. Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.dalbydiamonds.dk – er du under 18 år, skal man have samtykke fra sine forældre. Af sikkerhedsmæssige årsager forlanger vi billeddokumentation ved betaling med kreditkort. Dette for at bekræfte identifikation af kortholder og for at forhindre eventuel svindel.

2. Købsaftalens indgåelse

2.1. Kunden foretager sin varebestilling på DALBY DIAMONDS hjemmeside www.dalbydiamonds.dk. På Dalbydiamonds.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis der er forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.

2.2. Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med Dalbydiamonds.dk indgås aftaler på dansk.

2.3. Når DALBY DIAMONDS har modtaget Kundens bestilling on-line, vil Kunden på e-mail modtage en ordrebekræftelse.

Ordrebekræftelsen angiver bl.a. et ordrenummer og indeholder en oversigt over de bestilte varer samt Kundens navn og adresse samt den postadresse, hvortil varen skal leveres. Der foreligger en bindende købsaftale, når DALBY DIAMONDS pr. e-mail har tilstillet Kunden en ordrebekræftelse med meddelelse om, at ordren bliver ekspederet. Det er ikke muligt, at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@dalbydiamonds.com.

2.3. For at sikre Kunden en korrekt behandling ved eventuel fortrydelse eller reklamation, opbevares de af Kunden afgivne oplysninger, herunder købsaftalen, i DALBY DIAMONDS’ arkiver i 2 år fra ordrens indgivelse. Kunden accepterer, at disse oplysninger tillige kan benyttes i forbindelse med DALBY DIAMONDS’ markedsføring overfor Kunden. På anmodning er det i 2 år fra ordrens indgivelse muligt for Kunden at få købsaftalen udleveret fra DALBY DIAMONDS.

3. Fortrydelsesret

3.1. Forbrugerkøb er omfattet af Lov 2004-06-09 nr. 451 (med senere ændringer) om visse forbrugeraftaler med senere ændringer; i daglig tale ”Dørsalgsloven”. I henhold til denne lov og det nye Forbrugerrettighedsdirektiv, som er trådt i kraft pr. 13. juni 2014 kan Kunden fortryde sit køb indtil 14 dage efter at Kunden har fået varen i hænde og her ombytte til anden vare. Der ydes ikke tilbagebetaling på varekøb. Ombytning til anden vare er svarende til den fulde købesum minus eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet ikke kan returnere varen.

Det er et krav til returnering af varen, at den returneres i den originale emballage og sendes med en registeret pakkepost el. kurerservice, hvis kunden ikke selv ønsker at returnere den personligt.

Dette gælder midlertidig kun på standardvarer, som kan tages i øjesyn/prøves på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik og derefter returneres indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

  1. har modtaget din vare
  2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
  3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives pr. mail til info@dalbydiamonds.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den rekvirerer du hos os pr mail til info@dalbydiamonds.com.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

3.2. Fortrydelsesretten gøres gældende ved, at Kunden inden fortrydelsesfristens udløb (jf. § 3.1) tilbagesender eller tilbagegiver varen til DALBY DIAMONDS. Det er tilstrækkeligt, at Kunden inden fristens udløb har overgivet det modtagne til en forsikret fragtfører(Fedex), som har påtaget sig forsendelsen til DALBY DIAMONDS. Har Kunden imidlertid taget varen i øjesyn/brug, kan Kunden kun under særlige omstændigheder returnere varen (j.f. § 3.4.). Varen skal ved returnering returneres i væsentlig samme stand, som den var, da den blev leveret.

3.3. Smykker og/eller investeringsdiamanter, som skal fremstilles eller tilpasses/købes på opfordring efter Kundens individuelle behov, er ifølge Dørsalgslovens § 18, stk. 4, kun omfattet af Kundens fortrydelsesret indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen/købet begynder, når Kunden forinden har givet sit samtykke til, at DALBY DIAMONDS kan begynde udførelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb, jf. § 4.

3.4. Afbestillingsbestemmelser ved deltagelse i kurser/seminarer omkring diamanter og ædelstene. Der refunderes det fulde beløb senest 8 dage inden dato for afvikling af kurset. Herefter refunderes 50% af beløbet op til 72 timer før afvikling af kurset. Afmeldes der senere end 72 timer før kursus start betales det fulde beløb.

4. Tilvirkningskøb

4.1. DALBY DIAMONDS tilbyder specialfremstillede diamantsmykker og investeringsdiamanter af høj kvalitet. Diamantsmykkerne fremstilles efter Kundens særlige ønsker og behov, ligesom investeringsdiamanterne købes særligt hjem på den enkelte kundes opfordring. Der gælder derfor særlige betingelser for sådanne tilvirkningskøb, jf. §§ 4.2-4.5.

4.2. DALBY DIAMONDS forbe­holder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede, specialfremstillede diamantsmykker og investeringsdiamanter i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstig­ninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andet.

4.3. Kundens fortrydelsesret for så vidt angår de i § 4.1 nævnte specialfremstillede diamantsmykker og investeringsdiamanter gælder kun indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt.

4.4. Ved Kundens betaling af købesummen for et diamantsmykke eller en investeringsdiamant, som skal specialfremstilles/købes særligt hjem, anses Kunden for at have givet sit samtykke til, at DALBY DIAMONDS inden fortrydelsesrettens udløb kan påbegynde udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen af diamantsmykket/købet af investeringsdiamanten fra tredjepart, med den virkning, at fortrydelsesretten ikke længere af Kunden kan gøres gældende, jf. Dørsalgslovens § 18, stk. 4.

4.5. Kunden erklærer ved sin betaling af købesummen, at Kunden er gjort opmærksom på sin generelle fortrydelsesret og på, at denne generelle fortrydelsesret ophører, når udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen af diamantsmykket/købet af investeringsdiamanten er påbegyndt. Vil Kunden udnytte sin fortrydelsesret, skal Kundens underretning være kommet frem til DALBY DIAMONDS inden det tidspunkt, hvor udførelsen, fremstillingen, købet og/eller tilpasningen er påbegyndt.

4.6. Bestemmelserne i §§ 4.1-4.5 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår ædelstene, som DALBY DIAMONDS påtager sig at bestille hjem på baggrund af specifikke krav fra Kunden.

5. Priser og betaling

5.1. Produktsortimentet og de til enhver tid gældende priser fremgår af DALBY DIAMONDS’ hjemmeside www.dalbydiamonds-shop.comog/eller særskilt tilbud fra DALBY DIAMONDS. De angivne priser er inkl. moms samt skatter og afgifter samt indenrigs fragt, der måtte påhvile varer af den pågældende art. Alle priser er dagspriser.

5.2. Betaling for varerne sker elektronisk på DALBY DIAMONDS’ online webshop i forbindelse med varens bestilling eller direkte til DALBY DIAMONDS’ bankkonto. Beløbet trækkes fra Kundens konto, når varen er sendt afsted til levering.

5.3. Der kan betales med Dankort, MasterCard, Visa, JCB, UnionPay og American Express ved beløb under DKK 25.000,-. Der tages ikke gebyr ved betaling på vores webshop. Ved beløb over DKK 25.000,- skal der af sikkerhedsmæssige årsager betales direkte via bankoverførsel til Nordea Bank, reg. nr. 2230 konto nr. 8979329491.

6. Levering

6.1. DALBY DIAMONDS leverer varen til den af Kunden angivne leveringsadresse i hele Danmark (samt udlandet efter aftale). Leveringstiden kan være afhængig af DALBY DIAMONDS’ internationale leverandører. Den omtrentlige leveringsdato fremgår af den i § 2.2 nævnte ordrebekræftelse, men forsinkelse med leveringen kan ikke anses for hævebegrundende for Kunden. DALBY DIAMONDS forbeholder sig ret til at foretage delleverancer.

6.2. Leveringsomkostningerne fremgår af www.dalbydiamonds.comhvor national levering er inkluderet i prisen (eksklusiv Grønland og Færøerne). Levering sker med det sikkerhedgodkendte kurérfirma Fedex

7. Kundens undersøgelsespligt og reklamationsret

7.1. Den generelle reklamationsret er 2 år. Kunden er dog forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af varen, så snart Kunden har fået varen i hænde. Såfremt Kunden ved sin undersøgelse konstaterer mangler ved det leverede, skal Kunden – for ikke senere at fortabe retten til at gøre manglerne gældende – uden ugrundet ophold orientere DALBY DIAMONDS herom. Det anbefales, at reklamationer indgives elektronisk til : info@dalbydiamonds.com. En evt. returnering af varen skal finde sted til DALBY DIAMONDS i § 10.1 anførte adresse og ske med forsikret fragtfører(Fedex). Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

7.2. Indsendes den mangelfulde vare til DALBY DIAMONDS(kontakt os for adressen til reklamationer), skal varen være forsvarligt emballeret i samme originale emballage, som da den blev modtaget. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Kundens reklamationsret bortfalder. Ved en hvilken som helst reklamation bedes ordrenummeret oplyst.

7.3. Slitage er ikke en reklamationsberettiget fejl eller mangel ved produktet. Alle smykker vil vise tegn på slitage ved almindeligt brug. Alle typer overflader og finish (blank, mat, hamret o. lign.) vil ændre udseende, som følge af denne slitage. Alle overfladebelægninger ( rhodinering, oxidering o. lign.) vil med tiden forsvinde som følge af denne slitage. Graden af denne slitage er bestemt af, hvor meget smykket bliver brugt. Smykket skal anvendes med skyldig hensyntagen til produktets konstruktion. Spinkle og hule produkter, samt smykker(især ringe) med diamanter indfattet i såkaldte ‘common prongs’ på fagsprog eller fælles fatninger(hvor hver diamant deler 2 stikben el. grabber med diamanten ved siden af), tåler kun nænsomt og lejlighedsvis brug. Produkter med sarte materialer (herunder visse typer af ædelstene og perler) skal ligeledes bruges skånsomt. Kraftige og massive smykker med diamanter, som er sat i solide fatninger, tåler bedre dagligt brug.

For at få den længst mulige glæde af dit smykke, anbefaler vi:

  • at du ikke bærer dit smykke, når du sover, bader, dyrker sport, er ved stranden, laver havearbejde og andre lign. aktiviteter.
  • at dit smykke ikke udsættes for parfume, hårlak, bodylotion, solcreme o. lign. produkter med kemisk indhold, der kan påvirke smykkets materialer.
  • at du jævnligt får dit smykke efterset og serviceret. da fatninger med ædelstene kan løsne sig, hvis de bliver udsat for tab, stød o. lign.

Skader opstået ved hændelig uheld (tab, stød, slag, hængt i o. lign.) er ikke reklamationsberettiget. Farveændringer på, og afsmitning fra metaller grundet påvirkning af den individuelle kemiske sammensætning i parfume, creme, sved osv. er helt naturlig og ufarligt. Dette er ikke en reklamationsberettiget fejl eller mangel ved produktet.

8. Forbehold

8.1. DALBY DIAMONDS er ikke forpligtet til at tage varer retur ud over hvad der evt. følger af Kundens fortrydelsesret. Såfremt DALBY DIAMONDS undtagelsesvis tilsiger Kunden en returret, kan DALBY DIAMONDS stille krav om betaling af et returneringsgebyr på 50 % af varens pris. Kunden bærer risikoen for returnerede varer, indtil DALBY DIAMONDS har udstedt kreditnota.

8.2. Med de begrænsninger, der i øvrigt følger af Vilkårene, har Kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos DALBY DIAMONDS. En evt. erstatningsudbetaling er maksimeret til varens fakturapris inkl. fragt.

8.3. DALBY DIAMONDS er dog aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab eller tab som følge af, at varen eller tjenesteydelsen ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

8.4. DALBY DIAMONDS er ikke ansvarlig for fejl og mangler der kan henføres til andre producenter, samarbejdspartnere, leverandører eller serviceudbydere og krav over for sådanne skal rejses direkte over for den pågældende.

8.5. DALBY DIAMONDS tager forbehold for prisstigninger, trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

8.6. DALBY DIAMONDS er ikke forpligtet til at opfylde købsaftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for DALBY DIAMONDS’ kontrol, herunder – men ikke begrænset til – brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som DALBY DIAMONDS ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

8.7. For så vidt angår Kundens brug af hjemmesiden www.dalbydiamonds.com /dalbydiamonds.dk henvises til Generelle Betingelser for brug af Hjemmesiden.

8.8. Vurdering af smykker og sten. Smykker og løse diamanter skal være renset(rengjorte) af ejeren inden disse indleveres til vurdering af Dalby Diamonds. Ser Dalby Diamonds sig nødsaget til at rense smykket/løse diamanter før vurdering kan foretages, hæfter ejeren for eventuelle skade.

8.9. Ved køb af investeringsdiamanter garanterer DALBY DIAMONDS ikke for et konkret afkast over tid, men henviser til enhver tid til analyser og statistikker for prisudvikling foretaget af industriens førende analysebureau, som herunder også kan findes på Home page | FCRF (fcresearch.org)

DALBY DIAMONDS opkøber ikke investeringsdiamanter, men tilbyder at tage udvalgte diamanter i kommission efter nærmere aftale.

9. Persondatapolitik/GDPR

Står udførligt beskrevet i separat afsnit HER.

Ved at acceptere vores handelsbetingelser i forbindelse med varekøb, accepter man automatisk også vores Privatlivspolitik.

For at du kan indgå aftale med os på Dalbydiamonds.com har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Dalbydiamonds.com og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Dalbydiamonds.com har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Dalbydiamonds.com er (Sidsel Dalby Glerup, Direktør). Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Dalbydiamonds.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Dalbydiamonds.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dalbydiamonds.com via e-mail info@dalbydiamonds.com.

10. Dalby Diamonds A/S

10.1. DALBY DIAMONDS A/S (CVR-nr. 35037276) blev etableret i 2013 af ejer og direktør Sidsel Dalby Glerup. Firmaet kan kontaktes alle ugens hverdage inden for normal kontortid fra kl. 9:00-18:00 på telefon: +45 7172 7274. Elektronisk post skal sendes til: info@dalbydiamonds.com. Almindelig brevpost skal sendes til DALBY DIAMONDS A/S, Postboks 29, 2900 Hellerup. Ved reklamationer og returvarer bedes Kunden kontakte os for anden adresse. Alle praktiske oplysninger fremgår af DALBY DIAMONDS’ webshop og hjemmeside www.dalbydiamonds.com

11. Afsluttende bestemmelser

11.1. Alle tvister, som måtte udspringe af købsaftalen, skal afgøres efter danske regler (ekskl. lovvalgsregler), ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i første instans, medmindre Retsplejelovens ufravigelige regler måtte foreskrive noget andet.

11.2. Vilkårene (version 01.11) træder i kraft den 1. november 2013.

DALBY DIAMONDS A/S
c/o Christensen Kjærulff,
Østbanegade 123,
2100 København Ø
CVR-nr. 35037276
Telefon: +45 7172 7274
E-mail: info@dalbydiamonds.com
Web: www.dalbydiamonds.com

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book et møde